Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, октомври 2022 година

Публикувано на: 30.12.2022 - 11:00

През октомври 2022 г. спрямо септември 2022 г. нараства производството на: безоловен бензин - с 85.0%,  и дизелово гориво - с 18.7%. Намалява производството на: електрическа енергия - с 13.7%, и твърди горива - с 1.5%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През октомври 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на: пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, електрическа енергия - с 18.6%, и твърди горива - с 18.0%.

През октомври 2022 г. спрямо септември 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 9.5%, дизелово гориво - с 9.0%, електрическа енергия - с 6.5%, и природен газ - с 2.2%. Намаляват доставките на: безоловен бензин - с 19.2%, и твърди горива - с 2.3%.

През октомври 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 24.3%, и дизелово гориво - с 11.8%. Намаляват доставките на: природен газ - с 40.6%, твърди горива - с 20.6%, и електрическа енергия - с 9.6%. Доставките на безоловен бензин остават без изменение.

Статистическа област