Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, декември 2022 година

Публикувано на: 01.03.2023 - 11:00

През декември 2022 г. спрямо ноември 2022 г. нараства производството на: твърди горива - с 5.8%, и електрическа енергия - с 4.5%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 25.0%, дизелово гориво - с 20.4%, и безоловен бензин - с 3.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

През декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на пропан-бутанови смеси и безоловен бензин, както и на дизелово гориво - с 43.0%, и твърди горива - с 1.3%.Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, и електрическа енергия - с 12.6%.

През декември 2022 г. спрямо ноември 2022 г. нарастват доставките във всички енергийни продукти, както следва: пропан-бутанови смеси - с 34.1%, природен газ - с 26.1%, електрическа енергия - със 17.1%, дизелово гориво - с 16.1%, безоловен бензин - с 15.8%, и твърди горива - с 4.7%.

През декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: безоловен бензин - с 69.2%, пропан-бутанови смеси - с 44.7%, и дизелово гориво - с 13.9%.  Намаляват доставките на: природен газ - с 23.9%, електрическа енергия - с 3.5%, и  твърди горива - с 2.6%.

Статистическа област