Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, януари 2023 година

Публикувано на: 03.04.2023 - 11:00

През януари 2023 г. спрямо декември 2022 г. нараства производството на: дизелово гориво - с 29.3%, пропан-бутанови смеси - с 16.7%, безоловен бензин - с 5.8%, и електрическа енергия - с 1.3%. Намалява производството единствено на твърдите горива - със 7.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През януари 2023 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:  пропан-бутанови смеси - със 75.0%, дизелово гориво - с 23.3%, и безоловен бензин - с 13.0%. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, твърди горива - с 15.7%, и електрическа енергия - с 14.1%.

През януари 2023 г. спрямо декември 2022 г. нарастват доставките единствено на електрическата енергия - с 3.0%. Намаляват доставките на: безоловен бензин - със 77.3%, пропан-бутанови смеси - с 32.7%, твърди горива - с 10.1%, природен газ - със 7.1%, и дизелово гориво - с 6.7%.

През януари 2023 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: дизелово гориво - с 23.3%, и пропан-бутанови смеси - с 15.6%. Намаляват доставките на: безоловен бензин - със 75.6%, природен газ - с 32.8%, твърди горива - с 20.7% и електрическа енергия - с 5.8%.

Статистическа област