Премини към основното съдържание

България 2010

Публикувано на: 16.07.2010 - 14:58
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура "България 2010". Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и други, тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура, с паралелен превод на английски език. Изданието съдържа актуална статистическа информация за демографското, социалното и икономическото развитие на страната за периода 2003 - 2008 година. Включена е и нетрадиционна, но интересна за потребителите информация в таблици и диаграми, следващи международните тенденции в издаването на рекламни статистически публикации. Източници на информацията са регулярните и еднократните статистически наблюдения, провеждани от НСИ и ведомствата, определени като органи на статистиката със Закона за статистиката. Включени са и данни от "Картография" ЕООД и Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на наукитe. Подбраната информация представя Република България - държавно устройство, географско положение и климат и население. Осигурена е възможност за сравнения между България и останалите страни в Европа и света по някои показатели.
За улеснение на потребителите изданието предоставя адреси и телефони за контакти с Централното управление на НСИ и Териториалните статистически бюра в областните центрове.
Публикуван е списък на основните двуезични издания на НСИ и на изданията, излизащи само на английски език.
 
Изданието се разпространява безплатно в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистическите бюра на НСИ в областните центрове.
 
За по-подробна информация:
НСИ, отдел "Публикации"
Ниска сграда, 5 етаж, стая 500
ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038
тел. (02) 9857 142