Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, септември 2022 година

Публикувано на: 29.11.2022 - 11:00

През септември 2022 г. спрямо август 2022 г. нараства производството на: твърди горива - със 17.4%. Намалява производството на: безоловен бензин - с 37.9%, пропан-бутанови смеси - с 27.3%, дизелово гориво - с 14.5%, електрическа енергия - с 10.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

През септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво - с 31.8%, твърди горива - с 1.3%. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, пропан-бутанови смеси - с 11.1%, електрическа енергия - със 7.5%, безоловен бензин - с 6.5%.

През септември 2022 г. спрямо август 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - със 17.1%, безоловен бензин - с 13.0%, природен газ - с 2.2%. Намаляват доставките на: дизелово гориво - със 17.4%, електрическа енергия - с 9.2%, пропан-бутанови смеси - с 6.7%.

През септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - с 13.0%. Намаляват доставките на: природен газ - с 32.5%, дизелово гориво - с 8.7%, електрическа енергия - с 2.5%, твърди горива - с 1.7%.

Статистическа област