Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, август 2022 година

Публикувано на: 28.10.2022 - 11:00

През август 2022 г. спрямо юли 2022 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси с 10.0%. Намалява производството на: твърди горива - с 11.0%, електрическа енергия - с 1.8%, и безоловен бензин - с 0.6%. Производството на дизелово гориво и природен газ остава без изменение.

През август 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво - с 34.9%, безоловен бензин - с 29.8%, и електрическа енергия - с 6.8%. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, и твърди горива - с 4.5%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През август 2022 г. спрямо юли 2022 г. нарастват доставките на: безоловен бензин - с 27.8%, дизелово гориво - с 15.8%,  и пропан-бутанови смеси - с 15.4%. Намаляват доставките на: природен газ - с 28.0%,  твърди горива - с 11.5%, и електрическа енергия - с 1.5%.

През август 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 9.8%, и дизелово гориво - с 1.3%. Намаляват доставките на: природен газ - с 30.6%, безоловен бензин - с 9.8%,  твърди горива - с 8.7%, и електрическа енергия - с 5.7%.

Прессъобщение
Статистическа област