Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, август 2023 година

Публикувано на: 30.10.2023 - 11:00

През август 2023 г. спрямо юли 2023 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 33.3%, и автомобилен бензин - с 1.2%. Намалява производството на: твърди горива - с 3.8%,  електрическа енергия - с 2.6%, и дизелово гориво - с 2.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 6.2%. Намалява производството на: твърди горива - с 46.7%, пропан-бутанови смеси - с 27.3%, електрическа енергия - с 20.8%, и дизелово гориво - с 11.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

През август 2023 г. спрямо юли 2023 г. нарастват доставките на автомобилен бензин - с 14.5%. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 11.5%, твърди горива - с 11.3%, природен газ - с 6.7%, дизелово гориво - с 2.6%, и електрическа енергия - с 2.0%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - със 71.7%, природен газ - с 22.8%, дизелово гориво - с 6.6%, пропан-бутанови смеси - с 2.2%, и електрическа енергия - с 1.2%. Намаляват доставките на твърди горива - с 44.2%.

Статистическа област