Премини към основното съдържание

Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия

Динамичен ред: Energy-5.7.xls

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В БРУТНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Проценти
  2022
Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия 19.10
05.01.2024