Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2021 година

Публикувано на: 28.01.2022 - 11:00

През ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. нараства производството на електроенергия - с 12.4%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 6.5%. Производството на нефтопродукти запазва ниските си нива поради продължилия и през месец ноември планов ремонт на производствени инсталации. Докато безоловният бензин и пропан-бутановите смеси нямат промяна спрямо нивата си от предходния месец, при дизеловото гориво се наблюдава намаление с 34.1%. Производството на природен газ остава без изменение (табл. 1 от приложението).

През ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 8.1%, безоловен бензин - с 11.9%, природен газ - с 18.4%, и електроенергия - с 5.3%. Същевременно намаляват доставките на: твърди горива - с 6.2%, и дизелово гориво - със 17.9%. Доставките на нефтопродукти в страната са обезпечени основно от количества запаси, натрупани в предходния месец, и от внос.

Прессъобщение
Статистическа област