Премини към основното съдържание

Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия

Динамичен ред: Energy4.8.xls

ДЯЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО КОМБИНИРАН НАЧИН, В БРУТНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Проценти
  2020
Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия1 8.4

1 Показателят измерва дела на произведената по комбиниран начин високоефективна електрическа енергия в брутното производство на електрическа енергия.
29.04.2022