Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, февруари 2023 година

Публикувано на: 28.04.2023 - 11:00

През февруари 2023 г. спрямо януари 2023 г. при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намалява производството на: безоловен бензин - с 29.7%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, дизелово гориво - с 28.6%, твърди горива - с 8.7%, и електрическа енергия - със 7.3%.   Производството на природен газ остава без изменение.

През февруари 2023 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството единствено на пропан-бутанови смеси - с 66.7%. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, твърди горива - с 15.6%, електрическа енергия - с 8.3%, и безоловен бензин - с 5.7%. Производството на дизелово гориво остава без изменение.

През февруари 2023 г. спрямо януари 2023 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 18.9%. Наблюдава се значително нарастване на доставките на безоловния бензин, дължащо се на намалени доставки през януари 2023 г., като понастоящем достигат до обичайните си равнища. Намаляват доставките на: твърди горива - с 10.9%, дизелово гориво - с 10.4%, електрическата енергия - с 5.4%, и природен газ - с 0.8%. 

През февруари 2023 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 51.7%, безоловен бензин - с 14.7%, дизелово гориво - с 12.4%, и електрическа енергия - с 4.9%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 22.9%, и природен газ - с 18.9%.

Статистическа област