Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, април 2022 година

Публикувано на: 29.06.2022 - 11:00

През април 2022 г. спрямо март 2022 г. намалява производството на: твърди горива - с 27.8%,  безоловен бензин - с 14.8%, дизелово гориво - с 19.1%, и електроенергия - с 19.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През април 2022 г. спрямо март 2022 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси с 6.3%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 27.8%, безоловен бензин - с 41.5%, дизелово гориво - с 26.4%, природен газ - с 42.3%, и електроенергия - с 22.6%.

Прессъобщение
Статистическа област