Премини към основното съдържание

Крайно енергийно потребление по сектори

Динамичен ред: Energy-5.4.xls

КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ1
Хил. т н.е.
Сектори 2022
Индустрия 2 700.703
Транспорт 3 468.082
Домакинства 2 137.397
Услуги 1 343.362
Селско и горско стопанство2 193.936

1 Крайното енергийно потребление по сектори се изчислява в съответствие с новата методология за Енергийните баланси, съгласно която в потреблението се включва топлината от околната среда, а горивата за международните полети се изключват.
2 Вкл. Рибно стопанство.
17.01.2024