Премини към основното съдържание

Производство и доставки на енергийни продукти, май 2023 година

Публикувано на: 01.08.2023 - 11:00

През май 2023 г. спрямо април 2023 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - със 100.0%, дизелово гориво - с 41.5%. Значително нараства производството на автомобилен бензин, дължащо се на необичайно ниското производство през април 2023 г., като понастоящем достига до обичайните си равнища. Намалява производството на: твърди горива - с 27.5%, електрическа енергия - със 17.8%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: твърди горива - с 62.5%, природен газ - с 50.0%, пропан-бутанови смеси - с 33.3%, електрическа енергия - с 30.5%, дизелово гориво - с 16.2%, и автомобилен бензин - с 6.9%.

През май 2023 г. спрямо април 2023 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 53.3%, дизелово гориво - с 24.6%. Намаляват доставките на: природен газ - с 29.2%, твърди горива - с 25.5%, електрическа енергия - с 8.5%, и пропан-бутанови смеси - с 4.4%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 26.5%, автомобилен бензин - с 4.5%, дизелово гориво - с 4.0%, и електрическа енергия - с 0.7%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 66.2%, и природен газ - с 25.0%.

Статистическа област