Премини към основното съдържание

Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта

Динамичен ред: Energy-5.9.xls

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГОРИВА ОТ ТРАНСПОРТА
Проценти
  2022
Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива в транспорта 7.67
05.01.2024