Премини към основното съдържание

Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта

Динамичен ред: Energy4.10.xls

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГОРИВА ОТ ТРАНСПОРТА
Проценти
  2020
Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива в транспорта 9.1
31.01.2022