Премини към основното съдържание

Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта

Динамичен ред: Energy4.10.xls

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГОРИВА ОТ ТРАНСПОРТА
Проценти
  2019
Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива в транспорта 7.9
19.02.2021