Премини към основното съдържание

Бракоразводи по области и семейно положение на съпрузите преди брака, който се прекратява

Динамичен ред: Pop_4.2.6._Divorces_DR.xls

БРАКОРАЗВОДИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО ОБЛАСТИ И СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЪПРУЗИТЕ ПРЕДИ БРАКА, КОЙТО СЕ ПРЕКРАТЯВА
(Брой)
Области
Семейно положение
Бракоразводи
Мъже Жени
Общо за страната 10 021 10 021
Неженени / неомъжени 8 865 8 972
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 40 47
Разведени 1 021 965
Непоказано 95 37
Благоевград 393 393
Неженени / неомъжени 362 363
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 -
Разведени 29 29
Непоказано 1 1
Бургас 616 616
Неженени / неомъжени 536 541
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 5 2
Разведени 72 69
Непоказано 3 4
Варна 826 826
Неженени / неомъжени 718 741
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 3 4
Разведени 95 78
Непоказано 10 3
Велико Търново 297 297
Неженени / неомъжени 263 267
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели - -
Разведени 32 30
Непоказано 2 -
Видин 106 106
Неженени / неомъжени 95 100
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели - -
Разведени 9 6
Непоказано 2 -
Враца 238 238
Неженени / неомъжени 203 207
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 2
Разведени 31 29
Непоказано 3 -
Габрово 150 150
Неженени / неомъжени 131 131
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 2 -
Разведени 15 18
Непоказано 2 1
Добрич 252 252
Неженени / неомъжени 227 230
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели - -
Разведени 19 22
Непоказано 6 -
Кърджали 194 194
Неженени / неомъжени 181 181
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 2 -
Разведени 9 10
Непоказано 2 3
Кюстендил 168 168
Неженени / неомъжени 150 151
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 2 -
Разведени 15 17
Непоказано 1 -
Ловеч 160 160
Неженени / неомъжени 150 154
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели - -
Разведени 9 5
Непоказано 1 1
Монтана 194 194
Неженени / неомъжени 168 168
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 1
Разведени 14 24
Непоказано 11 1
Пазарджик 305 305
Неженени / неомъжени 279 282
Женени / омъжени 1 - 4
Овдовели - -
Разведени 22 19
Непоказано 4 -
Перник 183 183
Неженени / неомъжени 165 166
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 -
Разведени 17 16
Непоказано - 1
Плевен 375 375
Неженени / неомъжени 333 322
Женени / омъжени - 1
Овдовели - -
Разведени 39 49
Непоказано 3 3
Пловдив 958 958
Неженени / неомъжени 855 861
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 3
Разведени 95 92
Непоказано 7 2
Разград 167 167
Неженени / неомъжени 146 145
Женени / омъжени - -
Овдовели 1 1
Разведени 19 20
Непоказано 1 1
Русе 354 354
Неженени / неомъжени 317 321
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 1
Разведени 35 32
Непоказано 1 -
Силистра 142 142
Неженени / неомъжени 125 128
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 2 1
Разведени 13 13
Непоказано 2 -
Сливен 232 232
Неженени / неомъжени 205 201
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 3 3
Разведени 23 27
Непоказано 1 1
Смолян 92 92
Неженени / неомъжени 82 87
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 -
Разведени 9 5
Непоказано - -
София 348 348
Неженени / неомъжени 313 315
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 3
Разведени 33 30
Непоказано 1 -
София (столица) 2 021 2 021
Неженени / неомъжени 1 743 1 787
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 7 14
Разведени 251 210
Непоказано 20 10
Стара Загора 431 431
Неженени / неомъжени 375 377
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели - 4
Разведени 55 50
Непоказано 1 -
Търговище 141 141
Неженени / неомъжени 129 131
Женени / омъжени - 1
Овдовели - -
Разведени 10 8
Непоказано 2 1
Хасково 286 286
Неженени / неомъжени 260 259
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 2 2
Разведени 23 24
Непоказано 1 1
Шумен 250 250
Неженени / неомъжени 224 225
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 2 -
Разведени 17 22
Непоказано 7 3
Ямбол 142 142
Неженени / неомъжени 130 131
Женени / омъжени 1 - -
Овдовели 1 -
Разведени 11 11
Непоказано - -

1 Съществуващ друг брак
29.04.2022