Премини към основното съдържание

Бракоразводи по местоживеене и поредност

Динамичен ред: Pop_4.2.4._Divorces_DR.xls

БРАКОРАЗВОДИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОРЕДНОСТ
(Брой)
Местоживеене
Поредност на бракоразвода на жената
Общо Поредност на бракоразвода на мъжа
първи втори трети и следващ непоказана
Общо за страната 10 021 8 934 953 76 58
Първи 9 022 8 407 547 36 32
Втори 899 485 374 33 7
Трети и следващ 71 34 30 7 -
Непоказана 29 8 2 - 19
В градовете 7 757 6 883 778 63 33
Първи 6 968 6 473 447 30 18
Втори 718 381 303 27 7
Трети и следващ 58 26 26 6 -
Непоказана 13 3 2 - 8
В селата 2 264 2 051 175 13 25
Първи 2 054 1 934 100 6 14
Втори 181 104 71 6 -
Трети и следващ 13 8 4 1 -
Непоказана 16 5 - - 11
29.04.2022