Премини към основното съдържание

Устойчиво развитие на България 2007

Публикувано на: 20.10.2008 - 15:18
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата годишна публикация “Устойчиво развитие на България 2007”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Социално-икономическо развитие
• Устойчиво потребление и производство
• Социално включване
• Демографски промени
• Обществено здраве
• Промени в климата и енергия
• Устойчив транспорт
• Природни ресурси
• Глобално партньорство и добро управление.
Публикацията е предназначена за широк кръг потребители: за органите и институциите, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, а също и за неправителствените организации и всички обществени кръгове, които активно работят в областта на тази проблематика.
Изданието е печатно и на електронен носител (на CD).
 
Цена на печатното издание: 12.00 лева
Цена на електронното издание (на CD): 10.00 лева
Комплект: 18.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ