Премини към основното съдържание

Бракоразводи по местоживеене и семейно положение на съпрузите преди брака, който се прекратява

Динамичен ред: Pop_4.2.3._Divorces_DR.xls

БРАКОРАЗВОДИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЪПРУЗИТЕ ПРЕДИ БРАКА, КОЙТО СЕ ПРЕКРАТЯВА
(Брой)
Местоживеене
Предишно семейно положение на жената
Общо Предишно семейно положение на мъжа
неженени женени1 вдовци разведени непоказано
Общо за страната 10 021 8 865 - 40 1 021 95
Неомъжени 8 972 8 323 - 18 556 75
Омъжени 1 - - - - - -
Вдовици 47 18 - 3 26 -
Разведени 965 501 - 18 433 13
Непоказано 37 23 - 1 6 7
В градовете 7 757 6 825 - 29 831 72
Неомъжени 6 927 6 403 - 12 456 56
Омъжени 1 - - - - - -
Вдовици 32 14 - 3 15 -
Разведени 773 393 - 13 354 13
Непоказано 25 15 - 1 6 3
В селата 2 264 2 040 - 11 190 23
Неомъжени 2 045 1 920 - 6 100 19
Омъжени 1 - - - - - -
Вдовици 15 4 - - 11 -
Разведени 192 108 - 5 79 -
Непоказано 12 8 - - - 4

1Съществуващ друг брак
29.04.2022