Премини към основното съдържание

Домакинства в Република България към 7 септември 2021 година

Публикувано на: 31.05.2023 - 11:00

Към 7.09.2021 г. населението в Република България живее в 2 866 657 домакинства - обикновени и колективни. Близо три четвърти (74.9%) от всички обикновени домакинства живеят в градовете. Средният размер на едно домакинство намалява от 5.6 лица през 1900 г. на 2.2 лица през 2021 година. Към 7.09.2021 г. в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица, или 0.4% от населението на страната. Средният им размер е 27.3 лица.

Прессъобщение