Премини към основното съдържание

Районите, областите и общините в Република България 2008

Публикувано на: 10.03.2010 - 11:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2008".
Изданието съдържа данни за демографското, социално-икономическото и екологичното състояние на районите, областите и общините в Република България за 2008 година. Публикацията е продължение на ежегодните електронни издания на НСИ с регионални данни. Подбрани са най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на териториалните единици. Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България територията на страната се разделя на две статистически зони, съответстващи на ниво NUTS1 от класификацията NUTS на Евростат - “Северна и Югоизточна България” и “Югозападна и Южна централна България”. Те се формират от 6-те статистически района, които съответстват на ниво NUTS2. Наименованията на статистическите райони съвпадат с наименованията на съществуващите досега райони за планиране, но имат променен обхват. Статистическите райони от своя страна се формират от 28-те области, които съответстват на ниво NUTS3 от класификацията NUTS. Таблиците са максимално стандартизирани, за да улеснят сравнението между териториалните единици. Основният акцент е върху районите и областите. При необходимост от по-подробна информация за общините в конкретни области могат да се ползват публикациите на 28-те териториални статистически бюра.
Информацията е предназначена предимно за научни работници и специалисти в областта на регионалното развитие и планиране, но би могла да послужи и на по-широк кръг потребители.
Публикацията е двуезична (на български и английски език) и би била полезна на специалистите от страните - членки на ЕС, както и на изследователи от други страни.
 
Цена: 18.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ