Премини към основното съдържание

Население и демографски процеси през 2009 година

Публикувано на: 24.03.2010 - 11:00

Постоянното население на България в края на 2009 г. е 7 563 710 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 42 841 души, или с 0.6% в резултат на естествения и външномиграционен прираст.
Коефициентът на раждаемост достигна 10.7%, а коефициентът на смъртност е 14.2%.

Прессъобщение