Премини към основното съдържание

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година

Публикувано на: 01.10.2012 - 11:31

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд. Преброяванията осигуряват надеждна, изчерпателна и детайлизирана по административно-териториални единици информация за броя и структурата на населението и жилищния фонд, както и за промените, които настъпват в тях. Преброяванията са и единствен източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата и семействата на територията на страната. Тази информация е необходима и е в основата на цялостната държавна политика в продължение на десетилетие.

Националният статистически институт предлага безплатно на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ поредицата от електронни публикации, съдържащи основните резултати по всички теми от Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година.
 
Изданията са печатни, електронни (на CD) и комплект (печатни + CD) и могат да бъдат закупени в:
Библиотеката на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ
гр. София
ул. „П. Волов” № 2
 
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
Том 1. Население
 
Книга 1. Население по области, общини и населени места
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; НАСЕЛЕНИЕ на страната според преброяванията; ИКОНОМИЧЕСКИ неактивно население; НАСЕЛЕНИЕ по общини и населени места; ПОКАЗАЛЕЦ на кодовете на населените места
Книга 2. Демографски и социални характеристики
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; ПРОГРАМА на преброяването; СОЦИАЛНО-икономически характеристики; ЕТНИЧЕСКА група, вероизповедание, майчин език; НАСЕЛЕНИЕ по възраст и образование; НАСЕЛЕНИЕ по области; ЖИЛИЩНИ сгради и жилища
Книга 3. Икономически характеристики на населението
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; ИКОНОМИЧЕСКИ характеристики на населението; ИКОНОМИЧЕСКА активност на населението по години на преброяванията; ИКОНОМИЧЕСКИ активни и икономически неактивни лица по местоживеене; НАСЕЛЕНИЕ по местоживеене и икономическа активност; ЗАЕТИ лица по местоживеене и степен на завършено образование
Книга 4. Домакинства
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; ДОМАКИНСТВА по години на преброяванията; ДОМАКИНСТВА общо за страната; ДОМАКИНСТВА по области и общини; КОЛЕКТИВНИ домакинства
Книга 5. Семейства
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; СЕМЕЙСТВА според преброяванията; СЕМЕЙСТВА общо за страната; СЕМЕЙСТВА по области и общини
Книга 6. Миграция
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; МИГРАЦИЯ на населението по години на преброяванията; МИГРИРАЛИ лица; МИГРАЦИЯ на населението по области и общини
Книга 7. Всекидневни пътувания
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; ВСЕКИДНЕВНИ трудови пътувания на заетите лица; ВСЕКИДНЕВНИ пътувания на учащите; ПРЕГЛЕД по области и общини
Книга 8. Раждаемост
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; РАЖДАЕМОСТ
 
Том 2. Жилищен фонд
 
Книга 1. Жилищни сгради
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението и жилищния фонд; ЖИЛИЩНИ сгради и жилища; ЖИЛИЩНИ сгради по години на преброяванията; ОБИТАВАНИ жилищни сгради; ЖИЛИЩНИ сгради по области
Книга 2. Жилища
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението и жилищния фонд; ЖИЛИЩНИ сгради и жилища; ЖИЛИЩЕН фонд по години на преброяванията; ОБИТАВАНИ жилища; ЖИЛИЩА по области
Книга 3. Жилищни условия на населението
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението и жилищния фонд; ЖИЛИЩНИ сгради и жилища; ЖИЛИЩНИ условия на населението
 
Том 3. Области
 
Книга 1. Благоевград
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 2. Бургас
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 3. Варна
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 4. Велико Търново
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 5. Видин
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 6. Враца
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 7. Габрово
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 8. Добрич
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 9. Кърджали
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 10. Кюстендил
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 11. Ловеч
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 12. Монтана
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 13. Пазарджик
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 14. Перник
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 15. Плевен
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 16. Пловдив
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 17. Разград
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 18. Русе
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 19. Силистра
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 20. Сливен
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 21. Смолян
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 22. София Област
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 23. София (столица)
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 24. Стара Загора
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 25. Търговище
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 26. Хасково
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 27. Шумен
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
Книга 28. Ямбол
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Жилищен фонд; Население; Области
 
Справочници
 
Справочник област Благоевград
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Бургас
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Варна
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Велико Търново
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Видин
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Враца
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Габрово
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Добрич
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Кърджали
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Кюстендил
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Ловеч
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Монтана
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Пазарджик
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Перник
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Плевен
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Пловдив
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Разград
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Русе
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Силистра
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Сливен
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Смолян
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област София (столица)
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област София
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Стара Загора
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Търговище
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Хасково
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Шумен
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник област Ямбол
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Справочник преброяване 2011
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК
Statistical reference book : Population census 2011
ПРЕБРОЯВАНЕ на населението; Области; Население; Домакинства; Семейства; Жилищни сгради и жилища; СПРАВОЧНИК