Премини към основното съдържание

Семейства в Република България към 7 септември 2021 година

Публикувано на: 05.07.2023 - 11:00

Към 7.09.2021 г. семействата в Република България са 1 865 132, от които 1 361 711 (73.0%) живеят в градовете, а 503 421 (27.0%) - в селата. Средният размер на едно семейство е от 2.7 лица.

Семействата с деца са 1 176 372. Най-голям е броят на семействата от двама съпрузи/партньори с деца - 767 627, а семействата, съставени от един родител с деца - 408 745. Многодетни (с три и повече деца) са 47 859 семейства.

Семействата от двама съпрузи/партньори без деца са 688 760.

В съжителство без брак живеят 324 591 (17.4%) от всички семейства в страната. Семейните двойки с деца, живеещи в съжителство без брак, са 27.3% от всички семейни двойки с деца в страната. В градовете относителният дял на тези семейства е 26.0%, а в селата - 31.2%.

Прессъобщение