Премини към основното съдържание

Бракоразводи по области и поредност

Динамичен ред: Pop_4.2.7._Divorces_DR.xls

БРАКОРАЗВОДИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО ОБЛАСТИ И ПОРЕДНОСТ
(Брой)
Области
Поредност на бракоразвода
Бракоразводи
Мъже Жени
Общо за страната 10 021 10 021
Първи 8 934 9 022
Втори 953 899
Трети и пореден 76 71
Непоказана 58 29
Благоевград 393 393
Първи 364 364
Втори 29 27
Трети и пореден - 2
Непоказана - -
Бургас 616 616
Първи 544 545
Втори 67 61
Трети и пореден 5 8
Непоказана - 2
Варна 826 826
Първи 721 745
Втори 88 72
Трети и пореден 10 6
Непоказана 7 3
Велико Търново 297 297
Първи 264 267
Втори 30 29
Трети и пореден 2 1
Непоказана 1 -
Видин 106 106
Първи 97 99
Втори 7 6
Трети и пореден - -
Непоказана 2 1
Враца 238 238
Първи 205 209
Втори 30 27
Трети и пореден 2 2
Непоказана 1 -
Габрово 150 150
Първи 135 132
Втори 13 17
Трети и пореден 2 1
Непоказана - -
Добрич 252 252
Първи 228 229
Втори 19 22
Трети и пореден - -
Непоказана 5 1
Кърджали 194 194
Първи 185 183
Втори 9 10
Трети и пореден - -
Непоказана - 1
Кюстендил 168 168
Първи 152 151
Втори 16 17
Трети и пореден - -
Непоказана - -
Ловеч 160 160
Първи 150 154
Втори 9 5
Трети и пореден - -
Непоказана 1 1
Монтана 194 194
Първи 177 167
Втори 13 23
Трети и пореден 1 2
Непоказана 3 2
Пазарджик 305 305
Първи 281 284
Втори 19 20
Трети и пореден 3 -
Непоказана 2 1
Перник 183 183
Първи 166 166
Втори 17 15
Трети и пореден - 2
Непоказана - -
Плевен 375 375
Първи 333 323
Втори 36 47
Трети и пореден 3 2
Непоказана 3 3
Пловдив 958 958
Първи 858 865
Втори 90 89
Трети и пореден 5 4
Непоказана 5 -
Разград 167 167
Първи 147 147
Втори 17 18
Трети и пореден 2 2
Непоказана 1 -
Русе 354 354
Първи 316 320
Втори 32 31
Трети и пореден 3 -
Непоказана 3 3
Силистра 142 142
Първи 127 128
Втори 13 11
Трети и пореден 1 3
Непоказана 1 -
Сливен 232 232
Първи 208 204
Втори 20 23
Трети и пореден 3 3
Непоказана 1 2
Смолян 92 92
Първи 82 87
Втори 9 4
Трети и пореден - 1
Непоказана 1 -
София 348 348
Първи 314 318
Втори 32 27
Трети и пореден 2 3
Непоказана - -
София (столица) 2 021 2 021
Първи 1 759 1 805
Втори 227 198
Трети и пореден 25 14
Непоказана 10 4
Стара Загора 431 431
Първи 374 380
Втори 51 43
Трети и пореден 4 7
Непоказана 2 1
Търговище 141 141
Първи 128 132
Втори 10 7
Трети и пореден 1 1
Непоказана 2 1
Хасково 286 286
Първи 262 262
Втори 22 21
Трети и пореден 2 3
Непоказана - -
Шумен 250 250
Първи 226 225
Втори 17 21
Трети и пореден - 1
Непоказана 7 3
Ямбол 142 142
Първи 131 131
Втори 11 9
Трети и пореден - 2
Непоказана - -
29.04.2022