Премини към основното съдържание

Бракоразводи по области и поредност

Динамичен ред: Pop_4.2.7._Divorces_DR.xls

БРАКОРАЗВОДИ ПРЕЗ 2022 Г. ПО ОБЛАСТИ И ПОРЕДНОСТ
(Брой)
Области
Поредност на бракоразвода
Бракоразводи
Мъже Жени
Общо за страната 9 525 9 525
Първи 8 472 8 416
Втори 911 980
Трети и пореден 85 83
Непоказана 57 46
Благоевград 353 353
Първи 322 324
Втори 30 29
Трети и пореден 1 -
Непоказана - -
Бургас 620 620
Първи 545 544
Втори 64 63
Трети и пореден 6 8
Непоказана 5 5
Варна 692 692
Първи 598 582
Втори 84 94
Трети и пореден 4 8
Непоказана 6 8
Велико Търново 302 302
Първи 263 260
Втори 32 35
Трети и пореден 6 5
Непоказана 1 2
Видин 100 100
Първи 89 89
Втори 9 11
Трети и пореден 1 -
Непоказана 1 -
Враца 253 253
Първи 233 233
Втори 19 19
Трети и пореден 1 1
Непоказана - -
Габрово 138 138
Първи 124 117
Втори 11 18
Трети и пореден 1 3
Непоказана 2 -
Добрич 276 276
Първи 247 248
Втори 21 25
Трети и пореден 6 2
Непоказана 2 1
Кърджали 174 174
Първи 167 155
Втори 5 15
Трети и пореден 1 2
Непоказана 1 2
Кюстендил 160 160
Първи 140 138
Втори 15 20
Трети и пореден 2 -
Непоказана 3 2
Ловеч 168 168
Първи 151 149
Втори 15 15
Трети и пореден 1 2
Непоказана 1 2
Монтана 196 196
Първи 173 173
Втори 23 22
Трети и пореден - -
Непоказана - 1
Пазарджик 313 313
Първи 280 282
Втори 29 28
Трети и пореден 2 2
Непоказана 2 1
Перник 157 157
Първи 142 142
Втори 13 14
Трети и пореден 2 1
Непоказана - -
Плевен 350 350
Първи 311 298
Втори 34 47
Трети и пореден 4 4
Непоказана 1 1
Пловдив 898 898
Първи 815 814
Втори 76 76
Трети и пореден 5 6
Непоказана 2 2
Разград 179 179
Първи 158 162
Втори 16 17
Трети и пореден 3 -
Непоказана 2 -
Русе 303 303
Първи 268 261
Втори 27 34
Трети и пореден 4 5
Непоказана 4 3
Силистра 149 149
Първи 140 135
Втори 5 12
Трети и пореден - 2
Непоказана 4 -
Сливен 219 219
Първи 196 196
Втори 19 20
Трети и пореден 2 3
Непоказана 2 -
Смолян 78 78
Първи 74 72
Втори 3 5
Трети и пореден 1 1
Непоказана - -
София 287 287
Първи 263 264
Втори 24 23
Трети и пореден - -
Непоказана - -
София (столица) 1 959 1 959
Първи 1 699 1 703
Втори 227 226
Трети и пореден 21 21
Непоказана 12 9
Стара Загора 436 436
Първи 381 388
Втори 49 42
Трети и пореден 5 4
Непоказана 1 2
Търговище 140 140
Първи 130 129
Втори 8 8
Трети и пореден 2 2
Непоказана - 1
Хасково 251 251
Първи 226 223
Втори 22 26
Трети и пореден 1 1
Непоказана 2 1
Шумен 232 232
Първи 208 205
Втори 20 24
Трети и пореден 2 -
Непоказана 2 3
Ямбол 142 142
Първи 129 130
Втори 11 12
Трети и пореден 1 -
Непоказана 1 -
28.04.2023