Премини към основното съдържание

Районите, областите и общините в Република България 2021

Публикувано на: 01.03.2023 - 10:30

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2021.

Изданието съдържа данни за демографското и социално-икономическото състояние и околната среда на районите, областите и общините в Република България за 2021 г., като са подбрани най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на административно-териториалните и териториалните единици. Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България територията на страната се разделя на две статистически зони, съответстващи на ниво NUTS 1 от класификацията NUTS на Евростат - Северна и Югоизточна България и Югозападна и Южна централна България. Те се формират от 6-те статистически района, които съответстват на ниво NUTS 2. Статистическите райони от своя страна се формират от 28-те области, които съответстват на ниво NUTS 3 от класификацията NUTS.

Информацията е предназначена предимно за научни работници и специалисти в областта на регионалното развитие и планиране, но би могла да послужи и на по-широк кръг потребители.

Изданието се публикува на интернет сайта на НСИ.