Население и демографски процеси в София през 2008 г.

В резултат на демографските и миграционни процеси изчисленото в края на 2008 година население на София възлиза на 1 247 059 души, което е 16.4 на сто от населението на страната.

Прессъобщение: