Премини към основното съдържание

Обслужени деца в детските ясли по възрастови групи и статистически райони

Динамичен ред: Zdr_5.2_DY_detsa.xls

ОБСЛУЖЕНИ ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ 1 ПРЕЗ 2023 Г. ПО ВЪЗРАСТ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически райони
Възраст (в навършени години)
Постъпили деца Деца в края на годината
ОБЩО
Деца - всичко 29 075 30 586
от тях:
на 1 година 7 687 5 552
на 2 години 21 210 24 812
Северозападен
Деца - всичко 2 936 2 980
от тях:
на 1 година 904 538
на 2 години 1 996 2 362
Северен централен
Деца - всичко 2 717 2 696
от тях:
на 1 година 694 327
на 2 години 1 985 2 355
Североизточен
Деца - всичко 3 729 4 100
от тях:
на 1 година 1 177 766
на 2 години 2 545 3 318
Югоизточен
Деца - всичко 4 089 4 057
от тях:
на 1 година 927 585
на 2 години 3 144 3 439
Югозападен
Деца - всичко 10 410 11 639
от тях:
на 1 година 2 931 2 689
на 2 години 7 411 8 899
Южен централен
Деца - всичко 5 194 5 114
от тях:
на 1 година 1 054 647
на 2 години 4 129 4 439

1 Вкл. деца в яслените групи в детски градини.
25.04.2024