Премини към основното съдържание

Обслужени деца в детските ясли по възрастови групи и статистически райони

Динамичен ред: Zdr_5.2_DY_detsa.xls

ОБСЛУЖЕНИ ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ 1 ПРЕЗ 2021 Г. ПО ВЪЗРАСТ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически райони
Възраст (в навършени години)
Постъпили деца Деца в края на годината
ОБЩО
Деца - всичко 27 953 29 724
от тях:
на 1 година 7 295 5 186
на 2 години 20 412 24 274
Северозападен
Деца - всичко 2 735 2 933
от тях:
на 1 година 805 531
на 2 години 1 886 2 321
Северен централен
Деца - всичко 2 711 2 692
от тях:
на 1 година 751 417
на 2 години 1 905 2 257
Североизточен
Деца - всичко 3 703 3 992
от тях:
на 1 година 1 225 808
на 2 години 2 456 3 169
Югоизточен
Деца - всичко 4 153 4 162
от тях:
на 1 година 969 543
на 2 години 3 146 3 564
Югозападен
Деца - всичко 9 715 11 041
от тях:
на 1 година 2 480 2 253
на 2 години 7 185 8 721
Южен централен
Деца - всичко 4 936 4 904
от тях:
на 1 година 1 065 634
на 2 години 3 834 4 242

1 Вкл. деца в яслените групи в детски градини.
04.05.2022