Премини към основното съдържание

Детски ясли през 2022 година

Публикувано на: 25.04.2023 - 11:00

Към 31.12.2022 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 193 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 30 544, като 15 857 от тях са момчета, а 14 687 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2022 г. общо за страната е 19.5%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 17.9%.

Прессъобщение
Статистическа област