Домове за медико-социални грижи за деца през 2011 година

В края на 2011 г. броят на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) е 31 с капацитет 3 756 места. Настанените в тях деца са 2 319. От тях 1 278 са момчета и 1 041 - момичета.

Прессъобщение: 
Статистическа област: