Премини към основното съдържание

Детски ясли през 2014 година

Публикувано на: 12.05.2015 - 11:00
Към 31.12.2014 г. в страната функционират 794 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 30 524 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 404, или с 1.3%.
В края на годината децата са 31 489, като 16 167 от тях са момчета, а 15 322 - момичета. 
Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 15.8%.
 
Прессъобщение
Статистическа област