Премини към основното съдържание

Домове за медико-социални грижи за деца през 2010 година

Публикувано на: 06.04.2011 - 11:00

В края на 2010 г. броят на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) е 32 с капацитет 3 854 места. Настанените в тях деца са 2 455.
И през 2010 г. продължава тенденцията на намаление на общия брой на настанените в ДМСГД деца. Към 31.12.2010 г. намалението е с 8.4% в сравнение с края на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област