Премини към основното съдържание

Детски ясли и места в тях на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_5.1_DY_mesta.xls

ДЕТСКИ ЯСЛИ И МЕСТА В ТЯХ НА 31.12.2023 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Заведения Места в края на годината
общо в т.ч. в самостоятелни детски ясли
Общо1 835 33 378 14 795
Северозападен 111 3 485 1 617
Видин 9 215 68
Враца 29 840 258
Ловеч 14 491 320
Монтана 18 513 344
Плевен 41 1 426 627
Северен централен 71 3 220 2 269
Велико Търново 21 1 071 838
Габрово 10 472 247
Разград 10 386 288
Русе 22 910 640
Силистра 8 381 256
Североизточен 81 4 128 2 913
Варна 47 2 313 1 340
Добрич 11 665 647
Търговище 8 359 297
Шумен 15 791 629
Югоизточен 107 4 732 2 235
Бургас 40 1 825 410
Сливен 12 639 480
Стара Загора 43 1 701 1 145
Ямбол 12 567 200
Югозападен 323 12 428 3 609
Благоевград 45 1 888 863
Кюстендил 12 443 180
Перник 15 492 130
София 37 1 141 242
София (столица) 214 8 464 2 194
Южен централен 142 5 385 2 152
Кърджали 14 508 80
Пазарджик 21 612 -
Пловдив 74 3 120 1 838
Смолян 10 237 38
Хасково 23 908 196

1 Вкл. яслените групи в детски градини.
25.04.2024