Европейско здравно интервю - втора вълна, 2014 година (основни резултати)

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки, да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

НСИ представя окончателни резултати от проведеното през 2014 г. Европейско здравно интервю.

Прессъобщение: 
Статистическа област: