Премини към основното съдържание

Европейско здравно интервю - 2008 г.,
Основни резултати за столицата

Публикувано на: 28.01.2010 - 11:00

Според данните от изследването за столицата най-голям е делът на лицата, оценяващи здравето си като добро – 43.2 % и много добро – 26.7 %, което показва, че по-голямата част от софиянци се самоопределят като относително здрави. Като задоволително определят здравето си 20.5 % от анкетираните, лошо – 7.1 % и много лошо едва – 2.6 на сто.

Прессъобщение
Статистическа област