Премини към основното съдържание

Домове за медико-социални грижи за деца през 2009 година

Публикувано на: 06.04.2010 - 11:00

Броят на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) през 2009 г. е 32 с капацитет 3 859 места.
През 2009 г. продължава трайната тенденция на намаление на броя на настанените деца. Намалението на общия брой на настанените деца през 2009 г. в сравнение с 2008 г. е с 3.2%.

Прессъобщение
Статистическа област