Премини към основното съдържание

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2021 година

Публикувано на: 17.06.2022 - 11:00

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 491 легла, от които 319 болници с 52 246 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 133 с 1 285 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 151 с 1 939 легла.

В края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 604 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 499, като 6 585 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 451, от  които 28 816 медицински сестри и 3 264 акушерки.

Прессъобщение
Статистическа област