Премини към основното съдържание

Детски ясли през 2021 година

Публикувано на: 04.05.2022 - 11:00

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 856 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 29 724, като 15 347 от тях са момчета, а 14 377 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2021 г. общо за страната е 18.2%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.5%.

Прессъобщение
Статистическа област