Премини към основното съдържание

Социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции през 2008 година

Публикувано на: 03.06.2009 - 11:00

Формите на предоставяне на социални услуги в общността се променят в зависимост от обществените потребности, като тенденцията е на увеличаване на капацитета на тези видове дейности и заведения, насочени към различни социално уязвими групи от населението.
През 2008 г. капацитетът за предоставяне на социалните услуги в общността е 69 974 места, като увеличението в сравнение с 2007 г. е със 17.3%.

Прессъобщение
Статистическа област