Премини към основното съдържание

Деца в детските ясли към 31.12. по пол, статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_5.3.xls

ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ1 КЪМ 31.12.2023 Г. ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо Момчета Момичета
Общо 30 586 15 810 14 776
Северозападен 2 980 1 536 1 444
Видин 190 114 76
Враца 765 376 389
Ловеч 453 247 206
Монтана 402 200 202
Плевен 1 170 599 571
Северен централен 2 696 1 369 1 327
Велико Търново 827 439 388
Габрово 407 193 214
Разград 325 154 171
Русе 883 445 438
Силистра 254 138 116
Североизточен 4 100 2 114 1 986
Варна 2 532 1 325 1 207
Добрич 565 305 260
Търговище 301 154 147
Шумен 702 330 372
Югоизточен 4 057 2 125 1 932
Бургас 1 477 758 719
Сливен 554 287 267
Стара Загора 1 572 830 742
Ямбол 454 250 204
Югозападен 11 639 6 040 5 599
Благоевград 1 571 812 759
Кюстендил 309 160 149
Перник 411 208 203
София 1 054 555 499
София (столица) 8 294 4 305 3 989
Южен централен 5 114 2 626 2 488
Кърджали 425 229 196
Пазарджик 581 295 286
Пловдив 3 106 1 590 1 516
Смолян 211 110 101
Хасково 791 402 389

1 Вкл. деца в яслените групи в детски градини.
25.04.2024