Премини към основното съдържание

Домове за медико-социални грижи за деца, 2008 г.

Публикувано на: 06.04.2009 - 11:00

През 2008 г. продължава трайната тенденция на намаление на броя на настанените деца. Намалението на общия брой на настанените деца през 2008 г. в сравнение с 2007 г. е с 9%, и се дължи основно на намаляването на броя на постъпилите деца – от 2 145 през 2007 г. на 1 993 през 2008 г.

Прессъобщение
Статистическа област