Домове за медико-социални грижи за деца през 2012 година

В края на 2012 г. домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) са общо 30 и разполагат с 3 624 места. Настанените в тях деца са 2 087, от които 1 169 са момчета и 918 - момичета.

Прессъобщение: 
Статистическа област: