Премини към основното съдържание

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения през 2008 година

Публикувано на: 25.06.2009 - 11:00

В края на 2008 г. здравната мрежа в страната разполага с 55 490 легла във всички видове заведения, от които 49 507 са леглата в болниците и диспансерите, 961 са тези в извънболничните заведения, 740 са санаториални легла. Легловият фонд на други лечебни и здравни заведения е 4 282 легла, като от тях 3 864 са легла в домовете за медико-социални грижи за деца и 418 са леглата в хосписите.

Прессъобщение
Статистическа област