Детски ясли през 2013 година

Към 31.12.2013 г. в страната функционират 770 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 30 120 места в тях. 
Децата в детските ясли в края на 2013 г. са 31 199, от които момчета са 16 122, а момичета - 15 077.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: