Статистически данниПрессъобщения

вторник, 29 септември 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2009 г. намалява с 0.3% спрямо предходния месец и с 9.8% в сравнение със същия месец на 2008 година. Общият индекс на цени на производител през август 2009 г. нараства с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година намалява с 10.8%.

понеделник, 28 септември 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през август 2009 г. са 1 434.6 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 10.1%.
Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2009 г. са 547.1 хил. или със 7.7% по-малко в сравнение с август 2008 г.

събота, 26 септември 2009 - 11:00

През септември 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта в сравнение с предходния месец и отбелязва най-ниското си равнище (8.6 процентни пункта) след започналото от октомври 2008 г. негативно развитие на стопанската конюнктура в страната.

петък, 18 септември 2009 - 11:00

През август 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са с 4.9% по-малко в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 42.4%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намаляват с 1.6% в сравнение с предходния месец, докато в сравнение с август 2008 г., се наблюдава намаление с 7.1%.

петък, 18 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през второ тримесечие на 2009 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.6 % спрямо второ тримесечие на 2008 година.

вторник, 15 септември 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през юли 2009 г. е 321.85 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 10.5%.

Страници