Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 11 май 2009 - 11:00

По предварителни данни през март 2009 г. индексът на промишленото производство нараства със 7.7% в сравнение с предходния месец, спрямо съответния месец на 2008 г. има намаление със 17.1%. Оборотът на предприятията от промишлеността има увеличение с 4.0% в сравнение с предходния месец, а спрямо март на предходната година намалява с 20.7%.

понеделник, 11 май 2009 - 11:00

По предварителни данни приходите от продажби за март 2009 г. намаляват с 12.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

петък, 8 май 2009 - 11:00

Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през април 2009 г., отчита повишен песимизъм в техните мнения и нагласи, като показателят “доверие на потребителите” се понижава със 7.6 пункта в сравнение с януари.

петък, 8 май 2009 - 11:00

Към края на 2008 година в страната функционират 673 самостоятелни детски ясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 25 091 места в тях. От тях, в дневни ясли местата са 24 341, а в седмични – 750. През 2008 година продължава тенденцията на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях. По-чувствително е нарастването на местата в детските ясли и яслени групи, които се увеличават с 2.8% в сравнение с предходната година, което се дължи основно на увеличението на местата в дневните ясли (с 3.8% или с 895 места).

петък, 8 май 2009 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2008 г. са завършили с осъдителна присъда делата за 8 766 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 9 749. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г. се наблюдава намаление с 5.0% на престъпленията, завършили с осъждане и със 7.0% на осъдените лица.
Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 9.4% от всички осъдени лица. Спрямо четвъртото тримесечие на 2007 г. се наблюдава намаление с 13.7%, когато този брой е 1 057.

сряда, 29 април 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2009 г. е с 1.1% над равнището от предходния месец, спрямо съответния месец на предходната намалява с 1.1%. Общият индекс на цени на производител има увеличение с 0.2% в сравнение с предходния месец и с 5.5% намаление в сравнение с март 2008 година.

вторник, 28 април 2009 - 11:00

През април 2009 г. с изключение на строителството в останалите отрасли промишленост, търговия на дребно и услуги показателят бизнес климат регистрира увеличение спрямо предходния месец. Общо за страната той се повишава с 0.6 пункта.

понеделник, 27 април 2009 - 11:00

През март 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 403 718 или с 15.1% по-малко в сравнение с март 2008 година.
Посещенията на чужденци в България през март 2009 г. са 334 417 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. със 7.3%.

четвъртък, 23 април 2009 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилища за първо тримесечие на 2009 г. спрямо четвърто тримесечие на 2008 г. е 87.6%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилища е минус 12.4%.

сряда, 22 април 2009 - 11:00

През март 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са с 1.8% повече в сравнение с предходния месец и достигат до 1 216.4 хил. т, докато превозените пътници се увеличават с 4.4% до 2 544.5 хиляди.

Страници