Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2016 година

Публикувано на: 04.05.2016 - 11:00

През първото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 993 жилищни сгради с 3 434 жилища, на 43 административни сгради/офиси и на 832 други сгради. Започнал е строежът на 601 жилищни сгради с   2 605 жилища в тях, на 14 административни сгради/офиси и на 369 други сгради.

Прессъобщение