Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2016 година

Публикувано на: 28.04.2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през март 2016 г. нараства с 1.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо март 2015 г. е отчетено намаление от 5.5%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2016 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.1%. 

Прессъобщение