Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на III степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.7.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2020/21
Общо 110 370
Изкуства 9 912
Хуманитарни науки 106
Журналистика, масова комуникация и информация 63
Стопански науки и администрация 14 773
Физически и химически науки 9
Информатика 13 116
Технически науки и технически професии 29 697
Добив и производствени технологии 5 684
Архитектура и строителство 5 165
Селско, горско и рибно стопанство 9 123
Ветеринарна медицина 899
Здравеопазване 330
Социални услуги 452
Услуги за личността 19 041
Транспортни услуги 1 558
Опазване на околната среда 258
Сигурност и безопасност 184
26.04.2021