Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на III степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.7.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2023/24
Общо 132 251
Изкуства 16 360
Хуманитарни науки 116
Журналистика, масова комуникация и информация 67
Стопанско управление и администрация 14 356
Физически науки 8
Информатика 20 275
Техника 32 054
Производство и преработка 6 189
Архитектура и строителство 5 891
Селско, горско и рибно стопанство 9 992
Ветеринарна медицина 1 025
Здравеопазване 526
Социални услуги 638
Услуги за личността 21 585
Транспорт 2 775
Опазване на околната среда 278
Обществена сигурност и безопасност 116
26.04.2024