Премини към основното съдържание

Учащи по групи класове и пол в общообразователните училища по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_2.1.1.xls

УЧАЩИ ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ И ПОЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ
(Брой)
  2021/22 1
Общо
Всичко 556 830
I - IV кл. 233 369
V - VII кл. 194 914
VIII - XII кл. 128 547
Мъже 278 476
I - IV кл. 120 053
V - VII кл. 100 891
VIII - XIІ кл. 57 532
Жени 278 354
I - IV кл. 113 316
V - VII кл. 94 023
VIII - XIІ кл. 71 015
в това число частни:
Всичко 12 688
I - IV кл. 4 880
V - VII кл. 3 430
VIII - XIІ кл. 4 378
Мъже 6 465
I - IV кл. 2 484
V - VII кл. 1 768
VIII - XIІ кл. 2 213
Жени 6 223
I - IV кл. 2 396
V - VII кл. 1 662
VIII - XIІ кл. 2 165

1 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022