Премини към основното съдържание

Учащи по групи класове и пол в общообразователните училища по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_2.1.1.xls

УЧАЩИ ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ И ПОЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ
(Брой)
  2022/23
Общо
Всичко 549 926
I - IV кл. 232 549
V - VII кл. 189 580
VIII - XII кл. 127 797
Мъже 274 522
I - IV кл. 119 507
V - VII кл. 98 184
VIII - XIІ кл. 56 831
Жени 275 404
I - IV кл. 113 042
V - VII кл. 91 396
VIII - XIІ кл. 70 966
в това число частни:
Всичко 13 629
I - IV кл. 5 141
V - VII кл. 3 743
VIII - XIІ кл. 4 745
Мъже 6 905
I - IV кл. 2 642
V - VII кл. 1 907
VIII - XIІ кл. 2 356
Жени 6 724
I - IV кл. 2 499
V - VII кл. 1 836
VIII - XIІ кл. 2 389
26.04.2023