Премини към основното съдържание

Учащи по групи класове и пол в общообразователните училища по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_2.1.1.xls

УЧАЩИ ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ И ПОЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ
 
(Брой)
  2020/21
Общо
Всичко 565 023
I - IV кл. 237 556
V - VII кл. 194 412
VIII - XII кл. 133 055
Мъже 282 914
I - IV кл. 122 266
V - VII кл. 100 575
VIII - XIІ кл. 60 073
Жени 282 109
I - IV кл. 115 290
V - VII кл. 93 837
VIII - XIІ кл. 72 982
в това число частни:
Всичко 12 053
I - IV кл. 4 877
V - VII кл. 3 327
VIII - XIІ кл. 3 849
Мъже 6 228
I - IV кл. 2 541
V - VII кл. 1 729
VIII - XIІ кл. 1 958
Жени 5 825
I - IV кл. 2 336
V - VII кл. 1 598
VIII - XIІ кл. 1 891
26.04.2021