Премини към основното съдържание

Второгодници в общообразователните и специалните училища по групи класове

Файл: Edu_2.3.12.xls


ВТОРОГОДНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ
(Брой)
  2021/22 1
Общо 4 579
I - IV кл. 556
V - VII кл. 3 498
VIII - XIІ кл. 525
В общообразователните училища 4 569
I - IV кл. 556
V - VII кл. 3 488
VIII - XIІ кл. 525
В специалните училища 10
I - IV кл. -
V - VII кл. 10
VIII - XIІ кл. -

1 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022