Премини към основното съдържание

Второгодници в общообразователните и специалните училища по групи класове

Файл: Edu_2.3.12.xls


ВТОРОГОДНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ
(Брой)
  2022/23
Общо 6 077
I - IV кл. 1 074
V - VII кл. 4 385
VIII - XIІ кл. 618
В общообразователните училища 6 045
I - IV кл. 1 072
V - VII кл. 4 358
VIII - XIІ кл. 615
В специалните училища 32
I - IV кл. 2
V - VII кл. 27
VIII - XIІ кл. 3
26.04.2023